Ururinta: DINING

Wax alaab ah lama helin
Isticmaal filtarrada ka yar ama ka saar dhammaan